Verenigingen

Tot begin 2017 was HBV The Jumpers de enige reguliere basketbalvereniging in Den Haag. Door de locatie op de grens van Den Haag en Rijswijk is deze vereniging voor een groot deel van de stad lastig te bereiken. Uit buurtonderzoeken blijkt dat er behoefte is aan meer basketbalaanbod. Daarom is er in het verleden al het initiatief genomen om alle kaders voor meerdere nieuw op te zetten basketbalverenigingen te creëren. Van een concept-beleidsplan en contactlijsten van belanghebbende organisaties in de buurt zoals scholen, welzijnswerk, het stadsdeel en organisaties die actief zijn op de pleinen, tot aan de prijzen van tenues en waar deze aangeschaft kunnen worden.

Door dit soort kaders uit te werken wordt het vinden van bestuurders die daadwerkelijk aan de slag willen mogelijk eenvoudiger. Zij hoeven namelijk niet alles meer uit te denken, maar kunnen direct aan de slag. In deze tijd waarin iedereen het druk heeft is het faciliteren en ‘gemakkelijk maken’ voor vrijwilligers die graag iets goeds doen voor de sport (of voor hun kinderen) essentieel voor succes. De bedoeling is dat de op te zetten verenigingen passen bij de samenleving van nu, op gebied van structuur, strategie en cultuur van de vereniging. Deze verenigingen moeten een centrale positie hebben in de buurt. De doelgroep woont in de omgeving en het netwerk bestaat uit o.a. scholen, welzijnsorganisaties en buurtsportcoaches. Dat is ambitieus, maar het is onze ambitie om meer verenigingen van de grond te krijgen om de basketbalsport in Den Haag een impuls te geven.

Ondersteuning
Basketbalverenigingen kunnen rekenen op de ondersteuning en advies van Basketbal Den Haag. Dit zorgt ervoor dat de cohesie en kwaliteit binnen Den Haag structureel wordt voorzien van input. Een belangrijke functie van Stichting Basketbal Den Haag is het ondersteunen en faciliteren van basketbalverenigingen met (sport-) specifieke kennis. Dit gebeurt o.a. door middel van een terugkerend bestuurlijk basketbal overleg waarbij alle verenigingen in de omgeving aansluiten en de mogelijkheden van ondersteuning nader worden besproken en afgestemd.

Speler van vereniging Locomotief maakt een schotpoging