De zes pijlers van het Haagse Basketbal

Uiteindelijk concentreert de samenwerking van de verschillende partijen in Den Haag zich rondom de zes pijlers van het Haagse basketbal. De Stichting Basketbal Den Haag wil al deze pijlers verder helpen ontwikkelen. Er zijn al veel initiatieven in de stad Den Haag gaande die door samenwerking kunnen worden versterkt en met slimme promotie kunnen worden uitgebreid. Op andere pijlers zal moeten worden opgebouwd. Stichting Basketbal Den Haag concentreert zich om te beginnen op het verenigen van de verschillende initiatieven en op de aanzuigende werking die kan ontstaan door het organiseren van topbasketbal in de Sportcampus.

De zes pijlers worden hier verder toegelicht en zijn: