Bedrijfsleven

Bedrijfssport leidt tot een betere sfeer op het werk en fitte, gezonde werknemers. De gemeente Den Haag is recent gestart bedrijfssport te stimuleren met het programma ‘Het Fitste Bedrijf van Den Haag’. Er is veel potentie voor de Stichting Basketbal Den Haag, door clinics, masterclasses en een toernooi te organiseren. Ook een laagdrempelige wekelijkse instuif en bedrijvencompetitie bieden veel kansen. Dit om enerzijds werknemers voor basketbal te enthousiasmeren, maar anderzijds ook om de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting Basketbal Den Haag kenbaar te maken.

De betrokkenheid van het bedrijfsleven is essentieel om de basketbalsport in Den Haag structureel op een hoger niveau te brengen. Omdat het basketbalaanbod zoveel maatschappelijke meerwaarde heeft, hopen we dat veel (Haagse) ondernemingen die een steentje bij willen dragen aan de maatschappij zich als partner aan de Stichting Basketbal Den Haag willen verbinden. Natuurlijk hebben wij voor die organisaties ook iets te bieden. Een echt partnership betekent samenwerken naar dezelfde doelen. Klik hier om meer informatie te krijgen over onze businessclub en andere mogelijkheden tot samenwerking. Basketbal Den Haag zal samenhang creëren in het basketbal in Den Haag, samen met zijn partners, zodat de financiële middelen zoveel mogelijk terugvloeien naar de sport. Want daarmee brengen we niet alleen het basketbal verder, maar ook de stad Den Haag.