Visie en aanpak

Stichting Basketbal Den Haag is een innovatieve organisatie met als doel de basketbalsport in de regio Den Haag te professionaliseren en ontwikkelen tot een invloedrijke sport waarbij de kernwaarden van het spel en daarmee de maatschappelijke impact ervan centraal staan. Basketbal is voor iedereen. De verbindende kracht van een gemeenschappelijk sportief doel gecombineerd met een breed, vraaggericht aanbod en waardering voor individuele verschillen en diversiteit zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen en de sport kan beleven. 

Samenwerking
We willen het basketbal in Den Haag laten groeien op een gezonde manier. Daarom is het van groot belang om belanghebbenden met elkaar te verbinden. Eén plus één moet drie worden. Meerdere stakeholders ondernemen op dit moment basketbalactiviteiten in Den Haag, met verschillende doelen en uit verschillende invalshoeken.

De zes pijlers van het Haagse basketbal
Uiteindelijk concentreert de samenwerking van deze verschillende partijen zich rondom de zes pijlers van het Haagse basketbal: verenigingen, schoolbasketbal, straatbasketbal, topsport, talentontwikkeling en bedrijfsleven. De Stichting Basketbal Den Haag wil al deze pijlers ontwikkelen, al moet dit wel in volgorde gebeuren en kan dit niet allemaal tegelijk. Er zijn al veel initiatieven in de stad Den Haag gaande die door samenwerking kunnen worden versterkt. Stichting Basketbal Den Haag concentreert zich om te beginnen op het verenigen van de verschillende initiatieven, en op de aanzuigende werking die kan ontstaan door het organiseren van topbasketbal in de Sportcampus.

Potentie
De basketbalsport heeft in Den Haag een enorme potentie om meerwaarde voor de stad te bieden. Dat moet worden ontwikkeld, en dat gaat niet over één dag gerealiseerd zijn. Stap voor stap wil de Stichting Basketbal Den Haag door goede samenwerking, slimme investering, een netwerk in de stad en goede banden met zowel gemeente als bedrijfsleven, en gepassioneerde mensen, de basketbalsport inzetten om Den Haag een beetje beter te maken.

Verbinden en ondersteunen
We willen het basketbal in Den Haag laten groeien op een gezonde manier. Dat kan alleen door de verschillende organisaties goed met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Om de gewenste ontwikkelingen in goede banen te leiden is het van belang dat er een professionele, onafhankelijke, ondersteunende organisatie komt die basketbal faciliteert. Stichting Basketbal Den Haag wil ondersteunend zijn aan de basketbalorganisaties in de stad.