WAT IS DE  STICHTING   BASKETBAL DEN HAAG  ?

S

tichting Basketbal Den Haag is een innovatieve organisatie met als doel de basketbalsport in de regio Den Haag te professionaliseren en ontwikkelen tot een invloedrijke sport waarbij de kernwaarden van het spel en daarmee de maatschappelijke impact ervan centraal staan.

 Basketbal is voor iedereen 

De verbindende kracht van een gemeenschappelijk sportief doel gecombineerd met een breed, vraaggericht aanbod en waardering voor individuele verschillen en diversiteit zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen en de sport kan beleven.

  • Kenniscentrum basketbal sport in Den Haag
  • Relatiebeheer en het werven van financiën
  • Coördinatie uitrol nieuwe verenigingen
  • Stimuleren breedtesport aanbod

Onze visie

Door basketbal organisaties met elkaar en met de zakenwereld te verbinden en randzaken te faciliteren kan elke organisatie zich optimaal richten op hun kernactiviteiten.
Stichting Basketbal Den Haag onderscheidt 6 pijlers binnen het basketbal:

17 okt20:16
17 okt20:16
okt 2017
okt 2017
Foto: Luka de Kruijf

Ondernemen is topsport

Op donderdag 12 oktober organiseerde de VBM-Businessclub samen met ING Den Haag een exclusief programma voor ondernemers in Sportcampus Zuiderpark….