WAT IS DE  STICHTING   BASKETBAL DEN HAAG  ?

S

tichting Basketbal Den Haag is een innovatieve organisatie met als doel de basketbalsport in de regio Den Haag te professionaliseren en ontwikkelen tot een invloedrijke sport waarbij de kernwaarden van het spel en daarmee de maatschappelijke impact ervan centraal staan. Basketbal is voor iedereen. De verbindende kracht van een gemeenschappelijk sportief doel gecombineerd met een breed, vraaggericht aanbod en waardering voor individuele verschillen en diversiteit zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen en de sport kan beleven.

 Basketbal is voor iedereen 

We willen het basketbal in Den Haag laten groeien op een gezonde manier. Dat kan alleen door de verschillende organisaties goed met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Om de gewenste ontwikkelingen in goede banen te leiden is het van belang dat er een professionele, onafhankelijke, ondersteunende organisatie komt die basketbal organisatie faciliteert. Stichting Basketbal Den Haag wil ondersteunend zijn aan de basketbalorganisaties in de stad. Hiervoor ontplooit het verschillende activiteiten.

  • Ontwikkeling en promotie van Eredivisiebasketbal in Den Haag
  • Verbinding tussen de verschillende pijlers
  • Stimuleren van school- en straatbasketbal
  • Structurele ondersteuning partners (verenigingen en andere basketbalorganisaties)
  • Acquisitie en coördinatie (internationale) basketbal evenementen- en projecten
  • Coördinatie uitrol nieuwe verenigingen
  • Relatiebeheer en het werven van financiën
  • Kenniscentrum basketbalsport in Den Haag

Aanpak

We willen het basketbal in Den Haag laten groeien op een gezonde manier. Daarom is het van groot belang om alle belanghebbenden met elkaar te verbinden. Eén plus één moet drie worden. 

 Uiteindelijk concentreert de samenwerking van deze verschillende partijen zich rondom de zes pijlers van het Haagse basketbal.